มหาปูชนียาจารย์

ธรรมะผ่อนคลาย : Click ที่ภาพเพื่ออ่าน

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ผู้รักในการสั่งสมบุญ

ด้านปัญญาบารมี มาทำหน้าที่เป็นครูถวายความรู้ให้แด่

สามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ อันจะเป็นกำลัง

สำคัญหลักในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

และวิชชาธรรมกายต่อไปในอนาคต

 

  ด้วยโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษา

เขาแก้วเสด็จ เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ-

ศึกษา  สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนัก

นายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 142 หมู่ 7  ต.บ้านนา 

อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 

   มีความประสงค์รับบุคลากรทางการศึกษา จำนวน

4 อัตรา ดังนี้คือ

 1. 1. ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
 2. 2. ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
 3. 3. ครูกลุ่มสาระวิชาสังคม ฯ                             
 4. 4. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 40 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

  ( สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่มีวุฒิการศึกษา เทียบเท่า หรือ ตั้งแต่ ม. 6 ขึ้นไป )

3.มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสามารถรักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 ได้เป็นปกติ

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 7. แฟ้มสะสมผลงาน/เอกสารอื่น (ถ้ามี)

การรับสมัคร

ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ 

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ 

เลขที่ 142  ม.7 ต. บ้านนา  อ. กบินทร์บุรี 

จ. ปราจีนบุรี 25110

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 086-303-5067,

087-711-1623

"มาร่วมสร้างปัญญาบารมี  ถวายความรู้แด่สามเณร  ผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ "

Sticker : สติ๊กเกอร์

ชัวโมงในประเทศไทย

Calendar :: ปฏิทิน

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

โหลดใบสมัคร
 

      แบบฟอ์มสมัครครู https://goo.gl/yAghNn

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้วกดลิงค์นี้ เพื่อส่งภาพให้เจ้าหน้าที่ 
http://bit.ly/2rAOFtG

 

 
 
 

ข่าวใหม่ล่าสุด

กำลังออนไลน์ : Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

page visitor counter

ปรับปรุงล่าสุด

บทความที่ยอดนิยม

World Wild Clock : ท่านสามารถเปลี่ยนเวลาสากลได้เพื่อดูเวลาประเทศของท่าน

Go to top